ასაწყობი ტუალეტი და სახშაპე

ასაწყობი ტუალეტები და საშხაპეები ხელსაყრელ ფასად საერთაშორისო სტანდარტების ტუალეტისა და შხაპის ასაწყობი მოდულები მსოფლიო ბრენდის - „კარმოდის“ ხარისხითა და ხელწერით. ვაწარმოებთ სრულყოფილ პორტატულ ტუალეტებსა და საშხაპეებს ნებისმიერი სოციალური ობიექტისთვის, როგორიცაა მუშათა სავახტო დასახლება, კარიერების, მადნეულის საძიებო და საკვლევი ობიექტები, საერთაშორისო ბაზრობები, პარკები და ბაღები, სპორტული ღონისძიებები, გზის მშენებლობის პროექტები. ტუალეტისა და საშხაპის მობილური ასაწყობი ერთეულებისთვის „კარმოდი“ყველა მასალას ირჩევს ხარისხის სერტიფიკატის მქონე მწარმოებლებისგან. ვაწარმოებთ საერთაშორისო სტანდარტების მობილურ ტუალეტებს კაბინების მოთხოვნილი რაოდენობით, საშხაპე ერთეულებს, ასევე შესაძლებელია შეზღუდული შესაძლებლობის პირებისთვის ტუალეტისა და სხვა ტიპის ერთეულების პროექტირება და დამზადება.

WhatsApp

დაგვირეკეთ

E-mail