საცხოვრებელი კომპლექსები

მაღალი სამშენებლო უსაფრთხოება, სწრაფი წარმოება და აწყობა, ეკონომიური ფასი… მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში საბინაო პრობლემას მოვაგვარებთ მოკლე ვადაში, სწრაფად და ძალიან ეკონომიურ ფასად. მაღატექნოლოგიური სწრაფი დემონტაჟის სისტემის, ადვილად ტრანსპორტირების მეშვეობით პროფესიონალთა კარგად კოორდინირებული გუნდების მიერ უმოკლეს ვადაში აწყობილ ეკონომიურ საცხოვრებელ სახლებს დასრულებული სახით ჩაგაბარებთ. ამ სფეროში „კარმოდს“მნიშვნელოვანი გამოცდილება აქვს. ერაყის დედაქალაქ ბაღდათში და ქალაქ ელ-ქუტში სულ რაღაც 7 თვეში ვაწარმოეთ და ჩავაბარეთ 1884 საცხოვრებელი სახლი.

WhatsApp

დაგვირეკეთ

E-mail