ფოლადივით სანდო, ბედნიერებასავით თბილი … „კარმოდის“ ფოლადი სახლები, სადაც უპირატესი მნიშვნელობა ენიჭება მაღალ სამშენებლო უსაფრთხოებას, მათი არჩევანია, ვისაც სურს, ერთდროულად ფლობდეს სილამაზეს და უსაფრთხოებას. თითოეული თანამედროვე ინოვაციური პროექტი აერთიანებს მაღალტექნოლოგიურ წარმოებას, ფოლადს და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად სპეციალისტების მიერ მომზადებულ სტატიკურ გაანგარიშებებს, შედეგად კი ვიღებთ დეტალებს, რითაც გამორჩეულია „კარმოდის“ ხარისხი. ჩვენი კომფორტული და უსაფრთხო კონსტრუქციის მეშვეობით უმოკლეს ვადაში გახდებით საოცნებო სახლის მფლობელი.

WhatsApp

დაგვირეკეთ

E-mail