საპირფარეშო და საშხაპე კონტეინერები

განსხვავებული საჭიროების პრაქტიკული მოგვარება … ტუალეტისა და საშხაპე კონტეინერები სწრაფი წარმოებითა და გრძელვადიანი ექსპლუატაციის ვადით როგორც ეკონომიური, ასევე პრაქტიკული მოგვარებაა. დასაშლელ ტუალეტებს ვაწარმოებთ ერთი და მრავალადგილიანი მოდელების სახით და კლიენტის სურვილის მიხედვით შესაძლებელია შეიცავდეს კლოზეტს, საშხაპეს, პისუარს, ტუალეტს შეზღუდული შესაძლებლობის პირებისთვის და სხვ. ჩვენს ნაგებობებში გამოყენებულია საერთაშორისო სტანდარტების შიდა აღჭურვილობა და მას უპირატესობას ანიჭებენ ისეთ პროექტებში, როგორიცაა მუშათა სავახტო დასახლება, ტურისტული რეგიონები და სარეკრეაციო ზონები, საერთაშორისო ღონისძიებების ორგანიზება, დროებითი თავშესაფარი და სხვა.


WhatsApp

დაგვირეკეთ

E-mail