დროებითი ლტოლვილთა ბანაკები

რთულ დროს ადამიანების გვერდით … მიწისძვრის, ხანძრის, წყალდიდობის, ვულკანის ამოფრქვევისა და სხვა სტიქიური უბედურების, ასევე საომარი მოქმედებების შემდეგ ლტოლვილთა მიგრაციის დროს საცხოვრებელ ფართობზე წარმოშობილი საჭიროების სწრაფად დასაკმაყოფილებლად ჩვენ მიერ წარმოებული ლტოლვილთა კონტეინერებით ვეხმარებით ადამიანებს, რომლებიც რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ. მოდულური სისტემის ნაგებობებს არაერთი უპირატესობა აქვთ - მაღალი დონის იზოლაცია, სწრაფი წარმოება, მოკლე ვადაში აწყობა, ხრახნული გადაბმის სტრუქტურა ადვილად მოხსნისა და დასაწყობებისთვის, ამასთანავე იგი საუკეთესო არჩევანია ეკონომიური ფასის გამო.

WhatsApp

დაგვირეკეთ

E-mail