სამუშაო კაბინები მაქსიმალური უსაფრთხოებით … საერთაშორისო სტანდარტებისა და შესაბამის ქვეყანაში მოქმედი სპეციალური სამშენებლო უსაფრთხოების პირობების მხედველობაში მიღებით დამზადებულ ჯავშნიან ჯიხურს მობილური და ტრანსპორტირებადი კონსტრუქცია აქვს. მას სწრაფი წარმოებისა და დაბალი ფასის გამო უპირატესობას ანიჭებენ ისეთ ადგილებში, სადაც საჭიროა უმაღლესი დონის დაცვის უზრუნველყოფა, მაგალითად პოლიციისა და სამხედრო დაცვის პუნქტები, სასაზღვრო პუნქტები, საბაჟოები, საელჩოებისა და საკონსულოების შენობები, უმაღლესი დონის მმართველობის შენობები, ჰოლდინგის სათაო ოფისები და სხვა.

WhatsApp

დაგვირეკეთ

E-mail